Blog

Türkiye’ye İlk Kez Gelenleri Şaşırtan Gelenekler

Türkiye; farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, geniş bir coğrafyada hüküm süren önemli bir Türk devletidir. Orta Asya kültüründen Anadolu kültürüne taşınan ve İslam kültürü ile sentezlenen Türk kültürü birçok farklı gelenek, görenek, örf ve âdeti barındıran önemli bir kültür mozaiği oluşturmaktadır.

Dışardan bakıldığında tuhaf gelen ancak Türklerin özümseyip sürekli olarak uyguladığı, yabancıları şaşırtan birçok farklı gelenekleri bulunmaktadır. Bu geleneklerden pek çoğu artık sadece küçük yerleşim yerlerinde bulunuyor olsa da, bu geleneklerin bazıları şehirlerde de kendilerinden izler taşımaktadır.  Türkiye’ye ilk kez gelenleri şaşırtan geleneklerden bazıları ise şunlardır;

logo_w.png
Art Kurumsal Danışmanlık ve
Tercüme Hizmetleri Ticaret
Limited Şirketi

Arama